Loading
คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น

ไอทีดูงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการข้อมูลท้องถิ่น ในการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานข้อมูลท้องถิ่นและแนะนำศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานีให้กับคณะทำงาน ซึ่งงานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ดำเนินการรวบรวมไว้ให้บริการแล้ว

คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ-ดูงาน-ข้อมูลท้องถิ่น

ถ่ายภาพโดย ปริญญา บุญศรัทธา