Loading

ภูมิปัญญาการแทงหยวกทำปราสาทผึ้ง

บ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นธุงผะเหวด หนังสือใบลาน การทอผ้าไหม การทอผ้าขิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแทงหยวกเพื่อทำปราสาทผึ้ง ในช่วงออกพรรษา ซึ่งจะทำกันปีละครั้ง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ เป็นประเพณีตามฮีตสิบสอง ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมานานทำให้ศิลปวัฒนธรรมนี้ยังคงอยู่ และกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่นับวันจะหาดูได้ยากขึ้น

จากกาบกล้วยที่เห็นอยู่ทั่ว ๆ ไป กลายมาเป็นปราสาทผึ้งได้อย่างไร งานข้อมูลท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญานี้ไว้ เรียบเรียงและเผยแพร่ให้สาธารณะชนได้รับรู้ในวงที่กว้างขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำปราสาทผึ้งได้สะดวกและรวดเร็ว โดย….คลิกที่นี่  

และหากมีโอกาสอยากให้ท่านได้ไปสัมผัสด้วยตนเอง ไปชื่นชมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นอีสานนี้ที่บ้านโพนทราย ท่านจะได้เห็นว่าหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้ มีอะไรให้เรียนรู้และน่าสนใจมากกว่าที่ท่านคิด

pr