คณะรัฐศาสตร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งของคนในท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - คณะรัฐศาสตร์