คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 4 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is นรินทร บุญพราหมณ์  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
PDF icon Jindamanee_Sangkarnjanawanich.pdf (5.94 MB)
PDF icon Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
PDF icon Prapon_Boonjareon.pdf (6.23 MB)
PDF icon Prapon_Boonjarearn.pdf (8.11 MB)