Loading

ไอทีดูงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงา

อ่านต่อ...

โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ทัศนศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการได้ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  40 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษามหาวิ

อ่านต่อ...

โรงเรียนอำนาจเจริญ ทัศนศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด และทีมงานฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

อ่านต่อ...

นักศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริกา

อ่านต่อ...

นักเรียนค่ายวิชาการ ม.อุบลฯ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งเดินทาง

อ่านต่อ...

นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25

อ่านต่อ...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการห้องสมุด

วันที่ 21 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.คลอเคลีย วจนะวิชากร ว่าที่ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และทีมงาน ได้เข

อ่านต่อ...