Loading

ของเล่น แนวเล่นอีสาน

การเล่นของเด็กอีสานในสมัยก่อนนั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย เด็ก ๆ จะนิยมออกมาเล่นด้วยกันที่ลานบ้าน ลานวัด มีการคิดสร้างสรรค์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสด

อ่านต่อ...

อีสานร้อยแปด

อีสานร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี และความเป็นอยู่ของชาวอีสาน เป็นสังคมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึก อน

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา ได้ทำการปรับปรุงหนังสือธุงอีสาน ฉบับปี 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับธุงใน 20 จังหวัดของภาคอีสานที่ได้ลง

อ่านต่อ...

The Isaan Record

เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งเรื่องราวของประเทศไทย

อ่านต่อ...

แห่ปราสาทผึ้ง ลอยเรือไฟ บ้านทุ่งใหญ่

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากจะมีบุญออกพรรษาแล้ว ณ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงมีประเพณี

อ่านต่อ...