Loading
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง บ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี

แห่ปราสาทผึ้ง ลอยเรือไฟ บ้านทุ่งใหญ่

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นอกจากจะมีบุญออกพรรษาแล้ว ณ บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงมีประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน นั้นคือ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและลอยเรือไฟ ซึ่งงานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้ลงพื้นที่ สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ นำมาเรียบเรียงและพัฒนาเป็นสารสนเทศ เรื่อง "บุญผาสาดเผิ่ง (ปราสาทผึ้ง) ลอยเรือไฟ บุญบ้านทุ่งใหญ่อุทิศให้บรรพชน" ปราสาทผึ้งที่นำมาแห่ในแต่ละปีมีมากกว่า 50 ต้น มีการจัดงานถึง 3 วัน ประเพณีนี้มีความสำคัญและรายละเอียดอย่างไรบ้าง ทำไมชาวบ้านทุ่งใหญ่ยังคงสืบสานและดำรงไว้เป็นอย่างดี สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ "สารสนเทศท้องถิ่น ณ อุบลราชธานี" ในหัวข้อ "บุญผาสาดเผิ่ง (ปราสาทผึ้ง) ลอยเรือไฟ บุญบ้านทุ่งใหญ่อุทิศให้บรรพชน"

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง บ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี ลอยเรือไฟ บ้านทุ่งใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี