Loading
อีสาน108

อีสานร้อยแปด

อีสานร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี และความเป็นอยู่ของชาวอีสาน เป็นสังคมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึก อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่เรื่องราวร้อยแปดพันเก้าของภาคอีสานไว้ให้ได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกัน โดยเปิดบริการแบบสาธารณะให้ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไปเข้าไปใช้งานได้

ภายในเว็บไซต์ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ กินเที่ยวอีสาน ประเพณีอีสาน เกษตรอีสาน สถานที่ คลังความรู้ และปราชญ์บุคคล นอกจากนั้นยังมีการจัดหมวดหมู่แบ่งเนื้อหาตาม 20 จังหวัดของภาคอีสาน โดยนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการบรรยาย บทความ ข่าว ประกอบภาพ สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่  https://esan108.com/

อีสาน108