Loading

สมุนไพรเครื่องยา ภูมิปัญญา หมอยาพื้นบ้านอีสานใต้

ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวลและคณะ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ สำรวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาของหมอยาพื้นบ้านในท้องถ

อ่านต่อ...

พรรณไม้สมุนไพรอีสานใต้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล รศ.ดร. เภสัชกรหญิง ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย ได้

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานโครงการหอประวัติ ม.อุบลฯ

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการ โดยการนำของนางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ได้จัดการประชุมโครงการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น

อ่านต่อ...

ทบทวนคู่มือตารางกำหนดอายุเอกสาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนคู่มือตารางกำหนดอายุเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562&nbs

อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของใบปลิว และโปสการ์ดขึ้น มีทั้งฉบับภาษาไทยและภ

อ่านต่อ...

นาคสถานในภาคอีสานของไทย

การรวบรวมข้อมูลนาคสถานหรือที่อยู่ของพญานาคในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องพญานาคราช ว่าด้วยเรื

อ่านต่อ...

ประชุมวางแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ

วันที่ 29 มกราคม 2561 นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและทีมงาน ได้ร่วมประชุมหารือกับ ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโย

อ่านต่อ...