Loading

ทบทวนตารางกำหนดอายุเอกสาร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 งานจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ ได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทบทวนตารางกำหนดอายุเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ่านต่อ...

มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงานจดหมายเหตุ

​วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการ โดย งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ร่วมกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อ

อ่านต่อ...

ประชุมคณะทำงานโครงการหอประวัติ ม.อุบลฯ

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการ โดยการนำของนางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ได้จัดการประชุมโครงการจัดตั้งหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ขึ้น

อ่านต่อ...

ทบทวนคู่มือตารางกำหนดอายุเอกสาร

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนคู่มือตารางกำหนดอายุเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2562&nbs

อ่านต่อ...

Open house 2018

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ พร้อมด้วยฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรม Open house  2018 ขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมให

อ่านต่อ...

รายงานสรุปการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2

รายงานสรุปการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ...