Loading
กลองตุ้ม

ฟ้อนกลองตุ้มบ้านท่าโพธิ์ศรี

กลองตุ้มบ้านท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม การแสดงฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี สืบสาวราวเรื่องโดยอาจารย์คำล่า มุสิกา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรายการรอบภูมิภาค ตอน สูงวัยใจยังเจ๋ง ดนตรีสร้างชีวิต ช่อง NBT2HD