Loading

งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)

วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) หรือหลวงปู่ชา เมื่อครั้งที่ท่า

อ่านต่อ...

เสียงสะนูว่าวในสายลมหนาว

เมื่อยามที่ลมหนาวโชยมา “ว่าวสะนู” คือ ของเล่นชิ้นโปรดที่เด็กอีสานนิยมเล่นกัน ยามเย็นก็จะออกไปส่งว่าวสะนูให้ลอยขึ้นฟ้า เมื่อว่าวต้องลมจะส่ง

อ่านต่อ...

14 ค่ำ เดือน 11 แห่ปราสาทผึ้ง

ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ชาวอีสานจะมีประเพณีสำคัญที่ทำสืบทอดกันมาตามฮีตสิบสอง นั่นคือ

อ่านต่อ...

กวยจั๊บอุบล

กวยจั๊บ อาหารพื้นเมืองของชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนำมาเผยแพร่ มีการผลิตและบริโภคจนกลายเป็นอาหารพื้นถิ่นที่นิยมและเป็นของฝากที่ม

อ่านต่อ...

กัณฑ์หลอน บุญผะเหวด

กัณฑ์หลอน หรือกัณฑ์จอบในงานบุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติตามประเพณีฮีตสิบสองของคนอีสาน การแสดงออกถึงการบริจาคทาน ความเลื่อมใสศรัทธา และความสามัคคีของคนในชุมช

อ่านต่อ...