Loading

นักเรียนค่ายวิชาการ ม.อุบลฯ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งเดินทาง

อ่านต่อ...

ผลงาน AR นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอินทุอร สิงห์แก้ว และนางสาววรินทร พิมพาชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหา

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท

อ่านต่อ...

นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการมุม UCTM

คู่มือสำหรับการบริหารจัดการสารสนเทศมุม UCTM หรือเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโดย นางสาวขนิษฐา ทุมมากรณ์ >>Click

อ่านต่อ...

องค์ความรู้จากงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นได้จัดทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอีสานหรือองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุน

อ่านต่อ...