Loading

โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ทัศนศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการได้ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  40 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษามหาวิ

อ่านต่อ...

โรงเรียนอำนาจเจริญ ทัศนศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด และทีมงานฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

อ่านต่อ...

นักเรียนค่ายวิชาการ ม.อุบลฯ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสาน ซึ่งเดินทาง

อ่านต่อ...

เทคนิคและวิธีการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการชี้แหล่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรร

อ่านต่อ...

นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25

อ่านต่อ...

แนะนำการทำโครงงานให้นักศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรุณโรจน์ เอาหานัด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ามาปรึกษาและขอคำแนะ

อ่านต่อ...