Loading

เจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเยี่ยมชมงาน

วันที่ 11 กันยายน 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นฯ ได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมงานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ เพื่อสำรวจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการและพัฒนาสารสนเทศในท้องถิ่น

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-สารสนเทศท้องถิ่น SAC-activity003 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-สารสนเทศท้องถิ่น SAC-activity009

ถ่ายภาพโดย ปริญญา บุญศรัทธา