นิทรรศการ ภาพเก่าเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิทรรศการย้อนรอยวันวาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นิทรรศการ ความทรงจำในรอยทราย
นิทรรศการ วันไหว้ครู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี