อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อคิดจากอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์สมจิตต์ ยอดเศรณี