Loading

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล (Mekong Chi Mun Art and Culture Journal) เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดทำโดย ศูนย์การเร

อ่านต่อ...

ไอทีดูงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงา

อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของใบปลิว และโปสการ์ดขึ้น มีทั้งฉบับภาษาไทยและภ

อ่านต่อ...

Open house 2018

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ พร้อมด้วยฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรม Open house  2018 ขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมให

อ่านต่อ...

โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ทัศนศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการได้ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  40 คน ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษามหาวิ

อ่านต่อ...

โรงเรียนอำนาจเจริญ ทัศนศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุด และทีมงานฝ่ายหอสมุด ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

อ่านต่อ...

นักศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริกา

อ่านต่อ...