Loading

ก่องข้าว กระติบข้าว

ภาชนะที่จักสานด้วยไม้ไผ่ ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว เครื่องใช้ที่คนอีสานทุกครัวเรือนต้องมี ความเหมือนและความแตกต่างของก่องข้าวและกระติบข้า

อ่านต่อ...

ผลงาน AR นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวอินทุอร สิงห์แก้ว และนางสาววรินทร พิมพาชัย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหา

อ่านต่อ...