Loading

14 ค่ำ เดือน 11 แห่ปราสาทผึ้ง

ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ชาวอีสานจะมีประเพณีสำคัญที่ทำสืบทอดกันมาตามฮีตสิบสอง นั่นคือ

อ่านต่อ...

กัณฑ์หลอน บุญผะเหวด

กัณฑ์หลอน หรือกัณฑ์จอบในงานบุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติตามประเพณีฮีตสิบสองของคนอีสาน การแสดงออกถึงการบริจาคทาน ความเลื่อมใสศรัทธา และความสามัคคีของคนในชุมช

อ่านต่อ...

อีสานร้อยแปด

อีสานร้อยแปด เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี และความเป็นอยู่ของชาวอีสาน เป็นสังคมออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึก อน

อ่านต่อ...

The Isaan Record

เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งเรื่องราวของประเทศไทย

อ่านต่อ...