Loading
แห่ประสาทผึ้ง บุญออกพรรษา

14 ค่ำ เดือน 11 แห่ปราสาทผึ้ง

แห่ประสาทผึ้ง บุญออกพรรษา
ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ชาวอีสานจะมีประเพณีสำคัญที่ทำสืบทอดกันมาตามฮีตสิบสอง นั่นคือ การแทงหยวกแห่ปราสาทผึ้ง(ผาสาดเผิ่ง) และการลอยเรือไฟ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนผู้ล่วงลับ และการสะเดาะเคราะห์แก้บน ชาวบ้านในอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงสืบทอดและอนุรักษ์งานบุญประเพณีนี้อย่างเหนียวแน่น
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแทงหยวกและประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ได้ที่