Loading

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ น้อง

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการและงานข้อมูลท้องถิ่น

วันที่ 10 มีนาคม 2559 งานข้อมูลท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อ.ศรีเมืองใหม่ ได้ศึกษาดูงานข้อมูลท้องถิ่น มห

อ่านต่อ...

อ่าน ติว ชิว ชิว ที่งานข้อมูลท้องถิ่น

น้อง ๆ นักศึกษามาอ่านหนังสือ และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพื้นที่ให้บริการข้อมูลท้องถิ่น ณ ชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ

อ่านต่อ...

นักศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

วันที่ 9 มีนาคม 2559 น้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้ามาเก็บข้อมูลวิจัยเรื่องการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น

อ่านต่อ...

ไหมสวย ลวดลายงาม

งานหัตถกรรมพื้นบ้านของภาคอีสานที่ทำสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนนั่นคือ การทอผ้า หรือ ” ต่ำหูก” ในภาษาอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณบ้าน

อ่านต่อ...

ตำนานเมืองอุบลราชธานี โดย คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล

คุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล กล่าวว่า ตำนานที่จะเล่าให้ฟังนี้ มีการบอกเล่ากันมาในหมู่ชาวบ้านที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเรื่องราวต่า

อ่านต่อ...