Loading

นกหัสดีลิงค์

หนังสือ “นกหัสดีลิงค์” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนกหัสดีลิงค์ พิธีศพบนเมรุนกหัสดีลิงค์ ภูมิปัญญาในการทำเมรุนกหัสดีลิงค์ พระครูเกษมธรรมานุวั

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน

หนังสือ “ธุงอีสาน” บอกเล่าความสำคัญ ความเชื่อ การใช้ธุง ลักษณะของธุง และขั้นตอนการทอธุง โดย ผศ.ดร. ประทับใจ สิกขา คณะศิลปะประยุกต์และการออ

อ่านต่อ...

พิธีกรรมประจำชีวิตคนอีสาน: การตาย

ชีวิตขั้นสุดท้าย คือ การตาย คำว่าตายได้แก่ การสิ้นลมหายใจ ร่างกายของคนตาย เรียก ซากศพ คำว่า ศพ เป็นคำไทย ภาษาบาลีว่า&nbs

อ่านต่อ...

พิธีกรรมประจำชีวิตคนอีสาน: การแต่งงาน

อันดับชีวิตขั้นที่ 3 ต่อจากการบวชมาก็คือ การกินดอง ชีวิตขั้นนี้โบราณถือว่าสำคัญมาก เพราะเป็นชีวิตต้องพึ่งตัวเอง และต่อสู้อุปสรรคนานานับประกา

อ่านต่อ...

พิธีกรรมประจำชีวิตคนอีสาน: การบวช

ชีวิตขั้นที่สอง รองจากเกิดก็คือ การบวช ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวช การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรม และเป็นการตอบแทนบุ

อ่านต่อ...

พิธีกรรมประจำชีวิตคนอีสาน: การเกิด

การกำเนิดเกิดมาเป็นคน นับตั้งแต่ปฏิสนธิ (อยู่ในท้อง) จนถึงคลอดออกมา เรียก การเกิด ผู้คนเกิดมาจะดีหรือชั่ว สำคัญที่สุดอยู่ที่พ่อแม่ ถ้าท

อ่านต่อ...