Loading
การท่องเที่ยวภาคอีสาน

เที่ยวอีสาน.com

www.เที่ยวอีสาน.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ข่าว/กิจกรรม การท่องเที่ยว ร้านอาหารคาเฟ่ โรงแรมที่พัก กิจกรรมงานประเพณี รีวิวการท่องเที่ยว ตลอดจนแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว เช่น เส้นทางธรรมชาติ เส้นทางอารยธรรมขอม เส้นทางธรรม เส้นทางภูมิปัญญา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีข้อมูลส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษจากร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก ซึ่งมาการอัพเดทและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://i-san.tourismthailand.org

การท่องเที่ยวภาคอีสาน