เพลงคืนสู่เหย้า

คำร้อง ทำนอง ขับร้องโดย กรมประชาสัมพันธ์

(อโศก สุขศิริพรฤทธิ์ ,อ.เสถียร ปานคง ,จำนงศักดิ์ แดงพันธ์ ,

พรพรรณ ค้าผล)

คืนสู่เหย้า ร่มรั้วกันเกรา เนาถิ่นขวัญ     พวกเราชาว ม.อุบล

ต่างคน ต่างก็สุขสรรค์ หวนนึกถึงวันที่ศึกษา

คืนสู่เหย้า ร่มรั้วกันเกรา เราอีกครา   ด้วยความรักและศรัทธา 

จากกันไปนานหนักหนา ร่วมกันเริงร่า สามัคคี

ด้วยความเปรมปรีด์  ชาวสีเหลืองสด  พี่น้องทั้งหมด รวมฤดี 

เพิ่มความสัมพันธ์ให้กันน้องพี่ ทูนเทิดศักดิ์ศรีสถาบัน

คืนสู่เหย้า ร่มรั้วกันเกรา เนาถิ่นขวัญ  พวกเราชาว ม.อุบล

เปี่ยมล้นดวงใจใฝ่ฝัน  ชั่วนิจนิรันดร์ ไม่ลืมเลือน

(ซ้ำ)