เพลงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำร้อง / ทำนอง /ปรัชญา มะลิวัลย์

จังหวะ รุมบ้า

สร้างดนตรี-เรียบเรียง ธนกฤต จงจิตต์

ผู้ขับร้อง/ สุเทพ ดาพันธ์

ชี้แนะ สร้างทางดี เพื่อชีวิต  เป็นเข็มทิศ นำทาง ที่กว้างไกล

เป็นร่มเย็น พำนัก เป็นหลัดชัย     เป็นแสงไฟ ใสสว่าง ส่องทางไป

พร้อมเสริมส่ง ปัญญา ให้ความรู้    เพื่อมุ่งสู่ทางดี ที่ยิ่งใหญ่

คุณธรรม มั่นคง คือธงชัย     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร่วมสร้างสรรค์ ด้วยศรัทธา    ร่วมพัฒนา ด้วยสามัคคี *

ถิ่นกันเกรา เหลืองงามดี    สถาบันนี้รุ่งเรื่องนิรันดร์

ทั้งอดีต ปัจจุบัน สืบต่อนี้   เราน้องพี่ ปฏิญาณ สานใจมั่น

ม.อุบล เกียรติศักดิ์ศรี คือชีวัน   รักผูกพัน ด้วยชีวา คู่ฟ้าดิน

(ซ้ำ*)