เพลงกันเกรา ต่ำเส้า มันปลา

คำร้อง / ทำนอง / ปรัชญา มะลิวัลย์

จังหวะ ตะลุง

ขับร้อง / ธนกฤต จงจิตต์ และทีมคอรัสนักศึกษา ม.อุบลฯ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำซีดีเพลงสถาบันขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานี

สร้างสรรค์งานดนตรีโดย Yellow Studio เปิดอัลบั้ม ณ โรงแรมลายทอง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548

เสียงเพลงฟังเพลิดเพลินใจ  แสงไฟดูเด่นเย็นตา

ดนตรีรื่นเริง หรรษา เชื้อเชิญท่านมาเต้นจังหวะตะลุง

ตะลุงเป็นของคนไทย อีสาน กลาง ออก ตก เหนือ ใต

เต้นรำ ภูมิใจ ในจังหวะตะลุง (ซ้ำ)

ผองเราชาว ม.อุบล ทุกคนเริงลีลาศ พลัน เพลิดเพลิน สนุกสุขสันต์

งดงามคู่กัน เพลงจังหวะตะลุง ตะลุง…ตะลุง กันเกรา

ร่มเย็น สุขในใจเรา เหมือนต้นกันเกราอยู่คู่ ม.อุบล (ซ้ำ)

หอมกลิ่นขจรขจาย เหลืองงามอร่ามพารา*

กันเกราดั่งการศึกษา พัฒนาความรู้ มุ่งสู่ปัญญา

กันเกรา ต่ำเส้า มันปลา ใต้ อีสาน เรียกกันนานมา

สัญลักษณ์สูงค่า ต้นไม้ ม.อุบล (ซ้ำ)

(ซ้ำ*)