เพลงอย่าทิ้งให้กันเกราเฉาโรย

คำร้อง / วิโรฒ ศรีสุโร

ทำนอง / นพ. วราวุธ สุมาวงศ์

สร้างดนตรี-เรียบเรียง ธนกฤต จงจิตต์

ผู้ขับร้อง /โก๊ะ วรวิทย์ (วงออนซอน)

จังหวะ  คันทรี

ใต้ร่มกันเกรา เฮาเคยนั่งโส  ต่างคุยต่างโม้ เรื่องเธอ เรื่องฉัน

ซ่อยตอบซ่อยติว วิชาน่ำกัน  จนความสัมพันธ์ แนบแน่นตามกาลเวลา

จนเฮาต่างจบ แล้วมาพบกัน  ต่างคนแปรผัน เธอฉันนั้นเปลี่ยน

เหลือเพียงความหลัง  ที่ยังหมุนเวียน เฮาเคยพากเพียร ร่วมเรียนใต้เงากันเกรา

เธอจากไปไกล ได้ดีมากมีงานการ  ส่วนฉันกลับบ้าน มุ่งงานอีสานพัฒนา*

บากบั่นมุ่งหวัง รวมพลังเอาหลังสู้ฟ้า   ทุ่มเทชีวา เพื่อพัฒนาอีสานใต้

นึกพ้อในใจ เธอลืมอีสาน  ลืมคำปฏิญาณ อีสานพัฒนา

เหลือไผพลิกกู้ ต่อสู้เพื่อมวลประชา  กลับมาเถิดหนา อย่าทิ้งกันเกราเฉาโรย

กลับมาเถิดหนา อย่าทิ้งกันเกราเฉาโรย   กลับมาเถิดหนา อย่าทิ้งกันเกราเฉาโรย

                                          (ซ้ำ*)