เพลงอรุณเบิกฟ้า

คำร้อง / ทำนอง / ศ.นพ. วราวุธ สุมาวงศ์

สร้างดนตรี-เรียบเรียง / ธนกฤต จงจิตต์

ผู้ขับร้อง / นิศากร นุตมา

จังหวะ วอลซ์

พวกเรา แสนภาคภูมิใจ  เป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ

ถิ่นใต้ อีสาน แสงธรรมล้ำล้น  นำศิษย์ทุกคน เป็นคนดี

ได้มี โอกาส เล่าเรียน  บากบั่น พากเพียรกันเต็มที่

หมายมุ่ง ศึกษา สำเร็จ ครานี้   จะทุ่มเท ชีวี เพื่อแผ่นดินไทย

เมืองอุบลฯ ตะวันสาดส่องฟ้า   ฉายมา ก่อนเมืองอื่นใด*

สัญญาณ สรรสร้าง สิ่งใหม่   ก่อนใคร ทั่วไปในแหลมทอง

เมื่อใด แสงทอง เริ่มฉาย   ปลุกใจ และกาย ศิษย์นั้นต้อง

คิดดี ทำดี สร้างผลงานน่ายกย่อง  ให้ผู้คนแซ่ซ้อง ม.อุบลฯ   

(ซ้ำ*)