เพลงมูลโขงเชื่อมโยงชีวิต

คำร้อง / รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร

ทำนอง / วราห์ วรเวช (ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงศ์)

สร้างดนตรี-เรียบเรียง / ธนกฤต จงจิตต์

ผู้ขับร้อง / นพ.ทยากร พลพานิชย์

ร้องหมู่โดย คณะคอรัส นักศึกษา ม.อุบลฯ

จังหวะ ดิสโก้

ดินแดนนี้ โขงสีปูน แม่มูลสีคราม  ไม่เคยครั่นคร้ามความแก่เฒ่าเฝ้ารี่ไหล

มูลมังตั้งแปงแรกแรงอาทิตย์อุทัย  อุบลศิวิไลซ์ เมืองใหญ่ถิ่นไทยดี

เมืองนักปราชญ์ ประวัติศาสตร์ นานเนิ่น  ฮุ่งเฮืองจำเริญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฮ่วมมือฮ่วมฮัก ประจักษ์ ศักดิ์ศรี  บัณฑิตมากมี คุณค่า เกื้อกูล หนุนนำ

ดั่งมูลโขง เชื่อมโยงชีวิต เชื่อมโยงความคิด ฮีตคองตอกย้ำ

เน้นมุ่งคุณธรรม (เน้นมุ่งคุณธรรม) เน้นมุ่งคุณธรรม (เน้นมุ่งคุณธรรม)

 เน้นมุ่งคุณธรรม (เน้นมุ่งคุณธรรม)  จดจำใส่ใจ

ดั่งมูลโขง เชื่อมโยงชีวิต  เชื่อมโยงความคิด ฮีตคองตอกย้ำ

เน้นมุ่งคุณธรรม (เน้นมุ่งคุณธรรม) เน้นมุ่งคุณธรรม (เน้นมุ่งคุณธรรม)

 เน้นมุ่งคุณธรรม (เน้นมุ่งคุณธรรม)  จดจำใส่ใจ

มากมายนักปราชญ์ ที่สุดฉลาด แหลมล้น    ดุจดั่งอุบล เบ่งบาน แซมแซก แตกกอ

กันเกรา สะพรั่ง แพร่พันธุ์สืบต่อ   เต็มทุ่ง บ่พอ ประชาชนรอ ผองปัญญาชน (ซ้ำ)

ดินแดนนี้ โขงสีปูน แม่มูลสีคราม  ไม่เคยครั่นคร้ามความแก่เฒ่าเฝ้ารี่ไหล

มูลมังตั้งแปง แรกแรงอาทิตย์อุทัย     อุบลศิวิไลซ์ เมืองใหญ่ถิ่นไทยดี