เพลงรวมใจร้อยไมตรี

คำร้อง / เชษฐภัทร วิสัยจร

ทำนอง / วราห์ วรเวช

สร้างดนตรี-เรียบเรียง / ธนกฤต จงจิตต์

ผู้ขับร้อง / ปรัชญา มะลิวัลย์ และทีมคอรัส นักศึกษา ม.อุบลฯ

จังหวะ สโลว์โซล

กันเอย กันเกรา เจ้าจะบาน  ด้วยชีวิต หนึ่งวิญญาณ อันหาญกล้า

ด้วยแสงทองส่องหนทางสร้างศรัทธา  ให้เจ้าฝ่าสู้ฝนฝืนทนลม

ค่อยเรียน ค่อยรู้สู้ชีวิต   รู้ถูกผิด ดีงามความเหมาะสม

แต้มสีสันวันและคืนไว้ชื่นชม  เพื่อเพาะบ่ม นิรมิตจิตวิญญาณ

จะสุมฟืน ก่อไฟให้โชนฝัน  เพื่อชีวิตคืนวันอันแสนหวาน*

ต้องสู้ทน สู่ทางสร้างปณิธาน   มุ่งตำนาน ความรู้ คู่ความดี

กันเอย กันเกรา เมื่อเจ้าผลิ  ด้วยสติ ด้วยรัก ด้วยศักดิ์ศรี

ม.อุบล รวมร้อยใจร้อยไมตรี   สู่วิถีแห่งศรัทธามหาชน (ซ้ำ*)

รวมใจ…ร้อย….ไมตรี