Loading

ศิลปะพื้นบ้าน ชนเผ่าในลาวตอนใต้

การสืบสานศิลปะพื้นบ้านชนเผ่าลาวตอนใต้ด้วยภาพถ่าย ผ่านงานจักสาน การทอผ้า เครื่องประดับ และศิลปะอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยในแถบลุ่มน้ำโขง ภูมิปัญญาอันยั่งย

อ่านต่อ...

การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล

งานวิจัยเรื่อง การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล (Weaving and textile design of the Ubon city court) โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ และคณะศิลปปร

อ่านต่อ...