Loading
เวียดนามในอุบลราชธานี

เวียดนามในอุบลราชธานี

หมูยอ กวยจั๊บ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี โดยชาวเวียดนามที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้นำวัฒนธรรมการกินและการทำอาหารนี้มาเผยแพร่และสร้างความโดดเด่นขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับ สามารถประกอบเป็นอาชีพและฐานะได้อย่างมั่นคง นอกจากนั้นแล้ว ฝีมือเชิงช่างญวนที่ฝากไว้ในงานสถาปัตยกรรมของศาสนาคารก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน อ่านต่อ…