คณะรัฐศาสตร์

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ระเบียบของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Pages

Subscribe to RSS - คณะรัฐศาสตร์