Loading

การใช้ Powtoon สร้างสื่อประชาสัมพันธ์

ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม Powtoon for Beginner : เริ่มต้นสร้างสื่อ Animation อย่างง

อ่านต่อ...

แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน 20 รูปแบบ

อ่านต่อ...

การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่น

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสารสนเทศท้องถิ่นอีสาน โดยได้ดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่

อ่านต่อ...

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ ม.อุบลฯ

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของใบปลิว และโปสการ์ดขึ้น มีทั้งฉบับภาษาไทยและภ

อ่านต่อ...

โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินการ "โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น" เป็นโครงการที่งานข้อมูลท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อก

อ่านต่อ...