Loading

เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

เริ่มแล้วกับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวม เรียบเรียงและพัฒนาข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อให้บริการแ

อ่านต่อ...

หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง

การรวบรวมเรื่องราวความงามด้านสุนทรียศาสตร์ของหอไตรวัดทุ่งศรีเมือง ทั้งความงามด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่

อ่านต่อ...

ไม้แกะสลัก สองฝั่งโขง ไทย-ลาว

การรวบรวมงานศิลปะที่เกิดจากการแกะสลักไม้ที่มีการสร้างสรรค์รูปแบบรูปลักษณ์จนเกิดเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของลุ่มน้ำโขง อยู่ในรูปแบบของงานที่ใช้ตกแต่งอาคารส

อ่านต่อ...

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน

ฐานข้อมูลทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ ถ่ายบันทึกข้อมูลหลายจังหวัดในภาคอีสาน และได้

อ่านต่อ...