Loading

ไม้แกะสลัก สองฝั่งโขง ไทย-ลาว

การรวบรวมงานศิลปะที่เกิดจากการแกะสลักไม้ที่มีการสร้างสรรค์รูปแบบรูปลักษณ์จนเกิดเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของลุ่มน้ำโขง อยู่ในรูปแบบของงานที่ใช้ตกแต่งอาคารส

อ่านต่อ...

ศิลปะพื้นบ้าน ชนเผ่าในลาวตอนใต้

การสืบสานศิลปะพื้นบ้านชนเผ่าลาวตอนใต้ด้วยภาพถ่าย ผ่านงานจักสาน การทอผ้า เครื่องประดับ และศิลปะอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยในแถบลุ่มน้ำโขง ภูมิปัญญาอันยั่งย

อ่านต่อ...

เปิดกล้อง ส่องศิลป์

เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพศิลปวัฒนธรรมแถบลุ่มน้ำโขง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ หลักการถ่ายภาพ แสง มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อคว

อ่านต่อ...

ศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มน้ำโขง

ไม้ เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไปในแถบลุ่มน้ำโขง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ทำให้มีพรรณไม้นานาพันธุ์ ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่

อ่านต่อ...