Loading

ธุงอีสาน ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา ได้ทำการปรับปรุงหนังสือธุงอีสาน ฉบับปี 2561 ขึ้น เพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับธุงใน 20 จังหวัดของภาคอีสานที่ได้ลง

อ่านต่อ...

The Isaan Record

เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งเรื่องราวของประเทศไทย

อ่านต่อ...

การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี

การฟ้อนกลองตุ้ม เป็นการฟ้อนในพิธีกรรม "ขอฝน" ในฮีตเดือนหกของชาวอีสาน ซึ่งเรียกว่า "บุญบั้งไฟ" พบในพื้นที่ต่างๆ โดยทั่วไป

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน

หนังสือ “ธุงอีสาน” บอกเล่าความสำคัญ ความเชื่อ การใช้ธุง ลักษณะของธุง และขั้นตอนการทอธุง โดย ผศ.ดร. ประทับใจ สิกขา คณะศิลปะประยุกต์และการออ

อ่านต่อ...

องค์ความรู้จากงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นได้จัดทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นอีสานหรือองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุน

อ่านต่อ...

พิธีกรรมประจำชีวิตคนอีสาน: การตาย

ชีวิตขั้นสุดท้าย คือ การตาย คำว่าตายได้แก่ การสิ้นลมหายใจ ร่างกายของคนตาย เรียก ซากศพ คำว่า ศพ เป็นคำไทย ภาษาบาลีว่า&nbs

อ่านต่อ...

พิธีกรรมประจำชีวิตคนอีสาน: การบวช

ชีวิตขั้นที่สอง รองจากเกิดก็คือ การบวช ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวช การบวชถือว่าเป็นการอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรม และเป็นการตอบแทนบุ

อ่านต่อ...