Loading

หนังสือ AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน

หนังสือ AR เทคนิคการแกะสลักลวดลายเทียน (AR Book Techniques for Candle Carving) รวบรวมเทคนิคการแกะสลักเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีลวดลายต่าง ๆ ในงาน

อ่านต่อ...

ตู้พระธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือรวบรวมตู้พระธรรมที่อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร จำนวน 30 ตู้ การรวบรวมนี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปะเทคนิคการเขียนลายรดน้ำ การปิดทอ

อ่านต่อ...

นาคสถานในภาคอีสานของไทย

การรวบรวมข้อมูลนาคสถานหรือที่อยู่ของพญานาคในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องพญานาคราช ว่าด้วยเรื

อ่านต่อ...

การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล

งานวิจัยเรื่อง การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล (Weaving and textile design of the Ubon city court) โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ และคณะศิลปปร

อ่านต่อ...

ผู้หญิงในนวนิยายเขมร

หนังสือ “ผู้หญิงในนวนิยายเขมร” โดย ผศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่องมาตาธิปไตยในสังคมเขมร ผู้หญิ

อ่านต่อ...

นกหัสดีลิงค์

หนังสือ “นกหัสดีลิงค์” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนกหัสดีลิงค์ พิธีศพบนเมรุนกหัสดีลิงค์ ภูมิปัญญาในการทำเมรุนกหัสดีลิงค์ พระครูเกษมธรรมานุวั

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน

หนังสือ “ธุงอีสาน” บอกเล่าความสำคัญ ความเชื่อ การใช้ธุง ลักษณะของธุง และขั้นตอนการทอธุง โดย ผศ.ดร. ประทับใจ สิกขา คณะศิลปะประยุกต์และการออ

อ่านต่อ...