Loading

ภูมิปัญญาการแทงหยวกทำปราสาทผึ้ง

บ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

อ่านต่อ...