Loading

จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงถึงประวัติ การบริหาร และ

อ่านต่อ...

นักศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 31 มกราคม 2560 ผศ.ดร.สมศรี ชัยวณิชยา อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาประวั

อ่านต่อ...

ค่าย ม.อุบลวิชาการ ครั้งที่ 21

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นักศึกษารุ่นพี่จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้นำนักเรียนในโครงการค่าย ม.อุบลวิชาการ ครั้งที่ 21 ที่มาเข้าค่าย ณ มหาวิ

อ่านต่อ...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักวิทยบริการได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น โดยได้จัดแสดงพระราชณียกิจในด้านต่าง ๆ เมื่อครั้งเสด็จพระ

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ น้อง

อ่านต่อ...