Loading

ภูมิปัญญาการแทงหยวกทำปราสาทผึ้ง

บ้านโพนทราย ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

อ่านต่อ...

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักวิทยบริการได้จัดทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น โดยได้จัดแสดงพระราชณียกิจในด้านต่าง ๆ เมื่อครั้งเสด็จพระ

อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับ..สู่เว็บไซต์ใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ใหม่ของงานข้อมูลท้องถิ่น เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และสาระดี ๆ ของท้องถิ่นภาคอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดย ง

อ่านต่อ...