Loading

แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณคดี

พื้นที่ตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีมีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากหลักฐานโบราณคดีต่าง ๆ ที่พบในจัง

อ่านต่อ...

ศิลปะญวน เย้ายวนใจ

ในยุคสงครามความขัดแย้งแห่งอุดมการณ์ทางการเมืองภายในและจากภายนอกของลัทธิการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ในราวปี พ.ศ.2460 เป็นต้นมา ได้มีชาวญวนหรือชาวเวียด

อ่านต่อ...

ใต้ร่มโพธิญาณเถร

พระโพธิญาณเถร หรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พระวิปัสสนาจารย์ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากสาธุชนด้วยการปฏ

อ่านต่อ...

พิพิธภัณฑ์…แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บรักษาและดูแลสิ่งของที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ และจัดแสดงให้สาธาร

อ่านต่อ...

นกหัสดีลิงค์

หนังสือ “นกหัสดีลิงค์” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนกหัสดีลิงค์ พิธีศพบนเมรุนกหัสดีลิงค์ ภูมิปัญญาในการทำเมรุนกหัสดีลิงค์ พระครูเกษมธรรมานุวั

อ่านต่อ...

หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย

หนังสือหนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย รวมรวมเรื่องราวความเป็นมา องค์ประกอบของหนังประโมทัยหรือหรือหนังบักตื้อ หรือหนังตะลุงอีสาน โดย

อ่านต่อ...

วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่งเมืองอุบลราชธานี :ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า

หนังสือ วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่งเมืองอุบลราชธานี :ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า ของคุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล จัดทำโดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ

อ่านต่อ...