Loading

The Isaan Record

เดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) เว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งเรื่องราวของประเทศไทย

อ่านต่อ...

งานวิจัยสกลนครและอีสาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยที่ดำเนินการโดยบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ใ

อ่านต่อ...

วัฒนธรรมอีสาน บน Issue.com

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รวบรวมและจัดทำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-book, E-magazine) ขึ้น เพื่อให้บริการสารสนเทศและข้อมูลด้านวัฒนธรรมของภาคอี

อ่านต่อ...

ศิลปินพื้นบ้านและลายผ้าอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้บริการสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมขึ้น ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลศ

อ่านต่อ...

Isan gate : ประตูสู่อีสาน

Isan gate : ประตูสู่อีสาน เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศภาคอีสานในทุกแง่มุม ให้บริการและเผยแพร่แก่สาธารณชนมากว่า 20 ปี นำเสนอเรื่องราวเกี

อ่านต่อ...