Loading

นาคสถานในภาคอีสานของไทย

การรวบรวมข้อมูลนาคสถานหรือที่อยู่ของพญานาคในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคอีสาน ท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค พร้อมบทวิเคราะห์เรื่องพญานาคราช ว่าด้วยเรื

อ่านต่อ...

การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล

งานวิจัยเรื่อง การทอผ้าและลวดลายผ้าแบบของเจ้านายเมืองอุบล (Weaving and textile design of the Ubon city court) โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ และคณะศิลปปร

อ่านต่อ...

ผู้หญิงในนวนิยายเขมร

หนังสือ “ผู้หญิงในนวนิยายเขมร” โดย ผศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่องมาตาธิปไตยในสังคมเขมร ผู้หญิ

อ่านต่อ...

นกหัสดีลิงค์

หนังสือ “นกหัสดีลิงค์” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนกหัสดีลิงค์ พิธีศพบนเมรุนกหัสดีลิงค์ ภูมิปัญญาในการทำเมรุนกหัสดีลิงค์ พระครูเกษมธรรมานุวั

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน

หนังสือ “ธุงอีสาน” บอกเล่าความสำคัญ ความเชื่อ การใช้ธุง ลักษณะของธุง และขั้นตอนการทอธุง โดย ผศ.ดร. ประทับใจ สิกขา คณะศิลปะประยุกต์และการออ

อ่านต่อ...

หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย

หนังสือหนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย รวมรวมเรื่องราวความเป็นมา องค์ประกอบของหนังประโมทัยหรือหรือหนังบักตื้อ หรือหนังตะลุงอีสาน โดย

อ่านต่อ...

วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่งเมืองอุบลราชธานี :ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า

หนังสือ วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่งเมืองอุบลราชธานี :ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า ของคุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล จัดทำโดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ

อ่านต่อ...