Loading

ผู้หญิงในนวนิยายเขมร

หนังสือ “ผู้หญิงในนวนิยายเขมร” โดย ผศ.ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเรื่องมาตาธิปไตยในสังคมเขมร ผู้หญิ

อ่านต่อ...

นกหัสดีลิงค์

หนังสือ “นกหัสดีลิงค์” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนกหัสดีลิงค์ พิธีศพบนเมรุนกหัสดีลิงค์ ภูมิปัญญาในการทำเมรุนกหัสดีลิงค์ พระครูเกษมธรรมานุวั

อ่านต่อ...

ธุงอีสาน

หนังสือ “ธุงอีสาน” บอกเล่าความสำคัญ ความเชื่อ การใช้ธุง ลักษณะของธุง และขั้นตอนการทอธุง โดย ผศ.ดร. ประทับใจ สิกขา คณะศิลปะประยุกต์และการออ

อ่านต่อ...

หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย

หนังสือหนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย รวมรวมเรื่องราวความเป็นมา องค์ประกอบของหนังประโมทัยหรือหรือหนังบักตื้อ หรือหนังตะลุงอีสาน โดย

อ่านต่อ...

วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่งเมืองอุบลราชธานี :ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า

หนังสือ วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่งเมืองอุบลราชธานี :ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า ของคุณพ่อบำเพ็ญ ณ อุบล จัดทำโดย งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ

อ่านต่อ...

การสงวนรักษาทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

บทความเรื่องการสงวนรักษาทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย นางสาววนิดา สมตระกูล

อ่านต่อ...

การอนุรักษ์เอกสารประเภทใบลาน

บทความเรื่องการอนุรักษ์เอกสารประเภทใบลาน โดย นางกุลพันธาดา จันทร์โพธิ์ศรี ที่ปรึกษางานข้อมูลท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ศิลปโบราณวัตถุ อดีตผู้

อ่านต่อ...