Loading

จักสานชนเผ่าลาวเทิง

ชนเผ่าลาวเทิง คือ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบสูงและเขตพูดอย มีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมที่พึ่งพิงธรรมชาติ มีความเชื่อและนับถือผี เช่น ผีพ่อ-แม่ ผ

อ่านต่อ...