Loading

ไม้ยา..ที่ผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาพนมดงรัก สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยที่ราบลูกฟูก ลานหินกว้าง สลับกับเขตป่าเต็งรัง ซึ่งม

อ่านต่อ...

เที่ยวอุบลราชธานี ไหว้พระ 9 วัด

อุบลราชธานี นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีการสั่งสม สืบสานอารยธรรมหลากยุคหลายสมัยแล้ว ยังถือเป็นเมืองต้นรากในการเผยแผ่พุทธศาสนา ปัจจุบัน ความเรืองรองใน

อ่านต่อ...

อุบลราชธานี ชื่อถนนนี้มีที่มา

การสร้างถนนในเมืองอุบลราชธานีก็เช่นเดียวกัน ได้ตั้งชื่อถนน ตามชื่อนามสกุลหรือราชทินนาม ของบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นกุศโลบายที่ดี

อ่านต่อ...

การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี

การฟ้อนกลองตุ้ม เป็นการฟ้อนในพิธีกรรม "ขอฝน" ในฮีตเดือนหกของชาวอีสาน ซึ่งเรียกว่า "บุญบั้งไฟ" พบในพื้นที่ต่างๆ โดยทั่วไป

อ่านต่อ...

จักสานชนเผ่าลาวเทิง

ชนเผ่าลาวเทิง คือ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบสูงและเขตพูดอย มีการดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรมที่พึ่งพิงธรรมชาติ มีความเชื่อและนับถือผี เช่น ผีพ่อ-แม่ ผ

อ่านต่อ...

ศิลปะไม้แกะสลักแถบลุ่มน้ำโขง

ไม้ เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไปในแถบลุ่มน้ำโขง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ทำให้มีพรรณไม้นานาพันธุ์ ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่

อ่านต่อ...