ปลาแดก ปลาร้า

ปลาร้า-อาหารอีสาน-วัฒนธรรมการกินอีสาน