Loading
หนังประโมทัย-หนังบักตื้อ

หนังประโมทัย : ศิลปะการแสดงอีสานที่กำลังเลือนหาย

หนังประโมทัย หรือหนังบักตื้อ หนังตะลุงของคนอีสาน ที่นับวันจะลบเลือนสูญหายไปตามกาลเวลา จากอดีตที่เคยรุ่งเรืองเป็นการละเล่นที่ตระเวนแสดงสร้างความบันเทิง สอดแทรกคำสอนต่างๆให้คนในหมู่บ้านได้เรียนรู้ และได้สนุกสนานในช่วงงานบุญ เทศกาลต่างๆ จนถึงวันนี้ คนหัดร้อง หัดเล่น กลับลดน้อยลง ผู้สืบสานต่อ แม้ทายาทของพ่อครูแม่ครู ก็ไม่ค่อยจะมีใคร ใคร่สนใจศิลปะพื้นบ้านสิ่งนี้มากนัก นิทรรศการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน สืบต่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี้