พิพิธภัณฑ์…แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บรักษาและดูแลสิ่งของที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะ และจัดแสดงให้สาธารณชนได้ศึกษาเรียนรู้ ในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งโดยหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแห่งกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ  บางแห่งเกิดขึ้นจากความสนใจความรักในงานสะสม จนมีสิ่งของมากมาย พิพิธภัณฑ์จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อย่างดี มีพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ใดบ้างนั้น สามารถเข้าไปชมได้ที่แผนที่ทัวร์ “พิพิธภัณฑ์..แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น” จากเว็บไซต์ “สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน ณ อุบลราชธานี

แผนที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในอุบลราชธานี